Bảng xếp hạng cao thủ Homeviet 2015
1234567891011121314151617181920...
RankNameTypeFactionReborn(s)LevelMôn Phái
1 BoGiaThích KháchTà PháiTân Binh122LanKwaiFong门
2 NguyetKiemDHLTà PháiTân Binh122LanKwaiFong门
3 MacTaDHLTà PháiTân Binh122LanKwaiFong门
4 TerminatorThương KháchTà PháiTân Binh122LanKwaiFong门
5 TMOBILECầm SưChính PháiTân Binh121LanKwaiFong门
6 XuanXuanPiCung ThủChính PháiTân Binh121TheKings会
7 UngLongKiếm KháchChính PháiTân Binh121LanKwaiFong门
8 JerryCCung ThủTà PháiTân Binh121LanKwaiFong门
9 MennySoDeepDHLTà PháiTân Binh121ThienTrieu门
10 VegetaThương KháchTà PháiTân Binh121ZFighters帮
11 MultiArrowsCung ThủChính PháiTân Binh121LanKwaiFong门
12 zTinhKunzThương KháchTà PháiTân Binh121TheKings会
13 BoNaNaĐao KháchTà PháiTân Binh121LanKwaiFong门
14 ShynSexxCung ThủTà PháiTân Binh120LanKwaiFong门
15 ThapTamHoangTuThương KháchChính PháiTân Binh120VoLamChiTon帮
16 CCCCCCCung ThủChính PháiTân Binh120LanKwaiFong门
17 PeUyenDHLTà PháiTân Binh119
18 NovaLandĐao KháchTà PháiTân Binh119AnhEmQuyToc帮
19 KiemMaDHLTà PháiTân Binh119ZFighters帮
20 MariaOzawaDHLChính PháiTân Binh118ZFighters帮
1234567891011121314151617181920...