Bảng xếp hạng cao thủ Homeviet 2015
1234567891011121314151617181920...
RankNameTypeFactionReborn(s)LevelMôn Phái
1 NguyetKiemDHLTà PháiTân Binh120LanKwaiFong门
2 BoGiaThích KháchTà PháiTân Binh120LanKwaiFong门
3 TerminatorThương KháchTà PháiTân Binh120LanKwaiFong门
4 BoNaNaĐao KháchTà PháiTân Binh120LanKwaiFong门
5 ShinigamiDHLTà PháiTân Binh119LanKwaiFong门
6 MacTaDHLTà PháiTân Binh116LanKwaiFong门
7 TMOBILECầm SưChính PháiTân Binh114HuynhDeBang门
8 PeUyenDHLTà PháiTân Binh114LanKwaiFong门
9 CCCCCCCung ThủChính PháiTân Binh113LanKwaiFong门
10 QuanHuynhHàn Bảo QuânChính PháiTân Binh113LanKwaiFong门
11 JirenĐao KháchTà PháiTân Binh112LanKwaiFong门
12 BradleyKiếm KháchChính PháiTân Binh112LanKwaiFong门
13 KamiHàn Bảo QuânTà PháiTân Binh112LanKwaiFong门
14 TranViet1st46Đao KháchChính PháiTân Binh112ThienTrieu门
15 ExDaiTyĐao KháchTà PháiTân Binh112ThienTrieu门
16 UngLongKiếm KháchChính PháiTân Binh112HuynhDeBang门
17 AkanĐao KháchTà PháiTân Binh111ThienTrieu门
18 xXxMauLexXxDHLTà PháiTân Binh111LanKwaiFong门
19 HeoDepCung ThủChính PháiTân Binh111ThienTrieu门
20 JerryCCung ThủTà PháiTân Binh111LanKwaiFong门
1234567891011121314151617181920...