Bảng xếp hạng cao thủ Homeviet 2015
1234567891011121314151617181920...
RankNameTypeFactionReborn(s)LevelMôn Phái
1 TMOBILECầm SưChính PháiTân Binh125LanKwaiFong门
2 UngLongKiếm KháchChính PháiTân Binh124LanKwaiFong门
3 VegetaThương KháchTà PháiTân Binh124ZFighters帮
4 ABCloveXYZThích KháchChính PháiTân Binh124LanKwaiFong门
5 zkickngocDHLTà PháiTân Binh124ZFighters帮
6 XYZloveABCCầm SưChính PháiTân Binh124LanKwaiFong门
7 JerryCCung ThủTà PháiTân Binh123LanKwaiFong门
8 ZzMeloDyzZThương KháchTà PháiTân Binh123ZFighters帮
9 DamDeCoNuongCầm SưChính PháiTân Binh123LanKwaiFong门
10 KiemMaDHLTà PháiTân Binh123ZFighters帮
11 XuanXuanPiCung ThủChính PháiTân Binh123ZFighters帮
12 MinaCung ThủChính PháiTân Binh123LanKwaiFong门
13 TerminatorThương KháchTà PháiTân Binh123LanKwaiFong门
14 zTinhKunzThương KháchTà PháiTân Binh123AhihiDoNgoc帮
15 QuyKienSAuKiếm KháchChính PháiTân Binh123LanKwaiFong门
16 NguyetKiemDHLTà PháiTân Binh123LanKwaiFong门
17 BoGiaThích KháchTà PháiTân Binh123LanKwaiFong门
18 MultiArrowsCung ThủChính PháiTân Binh122LanKwaiFong门
19 AnhNhoEmThích KháchChính PháiTân Binh122HuynhDeBang门
20 CungTongCung ThủChính PháiTân Binh122LanKwaiFong门
1234567891011121314151617181920...