Bảng xếp hạng cao thủ Homeviet 2015
1234567891011121314151617181920...
RankNameTypeFactionReborn(s)LevelMôn Phái
1 XYZloveABCCầm SưChính PháiTân Binh128LanKwaiFong门
2 AnhNhoEmThích KháchChính PháiTân Binh127HuynhDeBang门
3 TMOBILECầm SưChính PháiTân Binh126LanKwaiFong门
4 KiemMaDHLTà PháiTân Binh126ZFighters帮
5 UngLongKiếm KháchChính PháiTân Binh126LanKwaiFong门
6 DamDeCoNuongCầm SưChính PháiTân Binh126HuynhDeBang门
7 QuyKienSAuKiếm KháchChính PháiTân Binh126LanKwaiFong门
8 MinaCung ThủChính PháiTân Binh126LanKwaiFong门
9 ViDaiBaoCầm SưTà PháiTân Binh126LanKwaiFong门
10 xxMrDAMxxDHLTà PháiTân Binh125HuynhDeBang门
11 zkickngocDHLTà PháiTân Binh125ZFighters帮
12 ABCloveXYZThích KháchChính PháiTân Binh125LanKwaiFong门
13 ZzKeDaTinhzZThương KháchChính PháiTân Binh125LanKwaiFong门
14 KhucCamBuonCầm SưChính PháiTân Binh125HuynhDeBang门
15 HuyetLoiĐao KháchTà PháiTân Binh124AcNhanCoc帮
16 oTieuPhungoCung ThủTà PháiTân Binh124ZFighters帮
17 ZzMeloDyzZThương KháchTà PháiTân Binh124ZFighters帮
18 BaoLongCầm SưTà PháiTân Binh124ZFighters帮
19 VegetaThương KháchTà PháiTân Binh124ZFighters帮
20 ToiYeuVietNamThương KháchChính PháiTân Binh124SieuAnhHung派
1234567891011121314151617181920...