HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 XYZloveABC0128Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
2 AnhNhoEm0127Thích KháchHuynhDeBang门Chính Phái
3 TMOBILE0126Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
4 KiemMa0126Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái
5 UngLong0126Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
6 DamDeCoNuong0126Cầm SưHuynhDeBang门Chính Phái
7 QuyKienSAu0126Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
8 Mina0126Cung ThủLanKwaiFong门Chính Phái
9 ViDaiBao0126Cầm SưLanKwaiFong门Tà Phái
10 xxMrDAMxx0125Đàm Hoa LiênHuynhDeBang门Tà Phái