HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 NguyetKiem0120Đàm Hoa LiênLanKwaiFong门Tà Phái
2 BoGia0120Thích KháchLanKwaiFong门Tà Phái
3 Terminator0120Thương KháchLanKwaiFong门Tà Phái
4 BoNaNa0120Đao KháchLanKwaiFong门Tà Phái
5 Shinigami0119Đàm Hoa LiênLanKwaiFong门Tà Phái
6 MacTa0116Đàm Hoa LiênLanKwaiFong门Tà Phái
7 TMOBILE0114Cầm SưHuynhDeBang门Chính Phái
8 PeUyen0114Đàm Hoa LiênLanKwaiFong门Tà Phái
9 CCCCCC0113Cung ThủLanKwaiFong门Chính Phái
10 QuanHuynh0113Hàn Bảo QuânLanKwaiFong门Chính Phái