HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 Ladykillah91Thương KháchChính Phái
2 UngLong9140Cầm SưHomeViet门Chính Phái
3 TMOBILE9140Kiếm KháchHomeViet门Chính Phái
4 XxCoNhoxX9126Cầm SưTanSatClanChính Phái
5 Genji81Thương KháchChính Phái
6 HeoMapU81Thương KháchTà Phái
7 DaiTyXaHoiDen81Thích KháchHomeVietGuildChính Phái
8 NuDaoHiep81Đao KháchTà Phái
9 DoBacDenTinh81Thích KháchChính Phái
10 LumBiKip81Thích KháchTà Phái