HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 BoGia0122Thích KháchLanKwaiFong门Tà Phái
2 NguyetKiem0122Đàm Hoa LiênLanKwaiFong门Tà Phái
3 MacTa0122Đàm Hoa LiênLanKwaiFong门Tà Phái
4 Terminator0122Thương KháchLanKwaiFong门Tà Phái
5 TMOBILE0121Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
6 XuanXuanPi0121Cung ThủTheKings会Chính Phái
7 UngLong0121Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
8 JerryC0121Cung ThủLanKwaiFong门Tà Phái
9 MennySoDeep0121Đàm Hoa LiênThienTrieu门Tà Phái
10 Vegeta0121Thương KháchZFighters帮Tà Phái