HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 XYZloveABC0130Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
2 KiemMa0129Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái
3 AnhNhoEm0129Thích KháchHuynhDeBang门Chính Phái
4 DamDeCoNuong0128Cầm SưHuynhDeBang门Chính Phái
5 QuyKienSAu0127Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
6 xxMrDAMxx0127Đàm Hoa LiênHuynhDeBang门Tà Phái
7 KhucCamBuon0127Cầm SưHuynhDeBang门Chính Phái
8 ViDaiBao0127Cầm SưLanKwaiFong门Tà Phái
9 Mina0127Cung ThủLanKwaiFong门Chính Phái
10 zkickngoc0127Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái