HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 TMOBILE0126Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
2 UngLong0126Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
3 XYZloveABC0126Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
4 AnhNhoEm0125Thích KháchHuynhDeBang门Chính Phái
5 QuyKienSAu0125Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
6 DamDeCoNuong0125Cầm SưHuynhDeBang门Chính Phái
7 KiemMa0125Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái
8 Mina0125Cung ThủLanKwaiFong门Chính Phái
9 zkickngoc0124Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái
10 ViDaiBao0124Cầm SưLanKwaiFong门Tà Phái