HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 TMOBILE0124Cầm SưLanKwaiFong门Chính Phái
2 Vegeta0123Thương KháchZFighters帮Tà Phái
3 UngLong0123Kiếm KháchLanKwaiFong门Chính Phái
4 JerryC0123Cung ThủLanKwaiFong门Tà Phái
5 zkickngoc0123Đàm Hoa LiênAcNhanCoc帮Tà Phái
6 zTinhKunz0123Thương Kháchjavhjhj门Tà Phái
7 XuanXuanPi0123Cung ThủZFighters帮Chính Phái
8 ShynSexx0122Cung ThủLanKwaiFong门Tà Phái
9 MultiArrows0122Cung ThủLanKwaiFong门Chính Phái
10 KiemMa0122Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái