HạngNameRebornLevelClassGuildFaction
1 KiemMa0131Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái
2 BiNgan0131Cầm SưThienDao帮Chính Phái
3 BaoLong0130Cầm SưZFighters帮Tà Phái
4 AnhNhoEm0130Thích KháchXoac0nline门Chính Phái
5 zkickngoc0130Đàm Hoa LiênZFighters帮Tà Phái
6 xxMrDAMxx0130Đàm Hoa LiênXoac0nline门Tà Phái
7 DamDeCoNuong0130Cầm SưXoac0nline门Chính Phái
8 oTieuPhungo0130Cung ThủZFighters帮Tà Phái
9 Piano0130Cầm SưDiHoaCung会Tà Phái
10 KhucCamBuon0130Cầm SưXoac0nline门Chính Phái